Förhandlingar

Kongressen är UNF:s högsta beslutande organ och det är på förhandlingarna magin sker.

Under förhandlingarna fattas stora beslut om UNF:s framtid. Vad ska vi satsa på under de kommande två åren, vad tycker UNF i olika ideologiska frågor, vilka ska ingå i nästa förbundsstyrelse? Superspännande, alltså!

På förhandlingarna närvarar de som har blivit valda till kongressombud på sitt distrikts distriktsårsmöte. Under diskuterar och beslutar 100 ombud från hela UNF-Sverige om vad UNF ska vara under de närmaste två åren. Vill du vara med och sätta agendan för UNF så är this the place to be!

Utöver de valda ombuden så har också en ombudsersättare från varje distrikt möjlighet att sitta med i förhandlingssalen. Övriga ombudsersättare väljer ett temaspår att gå på under veckan. Läs mer under fliken temaspår.

Motionsrätt till kongressen tillkommer samtliga UNF-medlemmar, UNF-föreningar och UNF-distrikt. Motion ska ha inkommit till UNF:s kansli senast 18 april 2017 via e-post till motioner@unf.se.

Deltagaravgiften för ombud är 1000 kr.
UNF:s kongress är i år 27 juni-2 juli i Karlstad.

Handlingar inför kongressen
LÄS HANDLINGARNA HÄR
LADDA NER SÖKBAR PDF HÄR
LYSSNA PÅ HANDLINGARNA HÄR
LÄS REVISIONSBEÄTTELSEN HÄR

OBS! Val kommer att kompletteras på plats.