Barnvänliga morgnar och fester

På önskemål från småbarnsföräldrar kommer det att finnas någonstans på kongresscentrum att hänga om barnen vaknar tidigt, med tillgång till leksaker och möjligen också kaffe…

På invignings- och avslutningsfesten finns möjlighet att köpa barnbiljett, då serveras lite mer barnanpassad mat. Det finns också lekrum och Junisledare som kan hjälpa till att roa barnen.