Skriv motioner

Till Junis kongress i Örnsköldsvik den 26-30 juni samlas ombud från alla distrikt i Junis för att ta viktiga och kloka beslut om organisationens framtid. Utöver viktiga frågor som budget, arbetsplan och val av förbundsstyrelse kommer också inskickade motioner att behandlas.

Vill du förändra något i Junis? Vill du påverka Junis arbetssätt? Vill du utveckla någonting i Junis?

Skriv en motion och var med och påverka Junis. Du kan skicka din motion till din förenings årsmöte eller ditt distrikts årsmöte för att få extra stöd och visa Junis kongress att det finns fler som tycker som ditt förslag.

Är du osäker på hur du ska skriva? Använd mallen som finns bredvid. Din motion kan utgå från rubrikerna i den:

  • Vad föreslår du/ni?
  • På vilket sätt skulle ditt förslag göra Junis bättre?
  • Skriv en ”att-sats”, börja med Därför föreslår jag/vi att
  • Skriv vem eller vilka som har skrivit motionen

Skicka din motion till motion@junis.org eller IOGT-NTOs Juniorförbund Junis, Box 128 25, 112 97 Stockholm

Din motion måste vara kansliet tillhanda senast 16 april!