Kongresshandlingar

Här kan du ta del av Junis kongresshandlingar. När alla handlingar är färdiga (senast 5 juni) kommer alla handlingar skickas ut per mejl till ombud samt publiceras här. De ombud som önskat tryckta handlingar får dessa på plats i Örnsköldsvik. Alla ombud kommer också få tillgång till VoteIT i början av juni där ombuden kommer kunna lägga förslag och skriva kommentarer samt ta del av alla handlingar.

Kallelse kongress 2019
Ombudsfördelning per distrikt

Detaljerad föredragningslista

Flik A – Inledning
Flik B – Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Flik C – Förslag om stadgar
Flik D – Förslag från förbundsstyrelsen och riksstyrelsen
Flik E – Ersättningar
Flik F – Plattformar
Flik G – Motioner
Flik H – Val
Flik I – Arbetsplan och ekonomiska frågor
Flik J – Avslutning