Kongresshandlingar

Motion till kongressen kan skickas in av varje medlem/ledare, förening och distrikt och ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 18 april 2017. Motioner sänds in till info@junis.org eller IOGT-NTOs Juniorförbund Junis, Box 12825, 112 97 Stockholm.

Här finns mallar och mer information om att skriva motioner. 

Junis handlingar kommer att publiceras här, motionerna kommer att publiceras allt eftersom. Övriga handlingar kompletteras med i samband med utskick till ombuden.

Motioner