Seminarier

Torsdag den 29 juni

Våra samlingslokalers villkor och möjligheter
9.30–10.45 i lokalen Harry Nyquist, plan 5 på Karlstad CCC
Uppdatering av angelägna områden för föreningar som äger sin lokal; ny förordning gällande Boverkets stöd till samlingslokaler, nekande av uthyrning till vissa grupper, lokalen som en resurs i utvecklingsarbete och deltagarnas egna angelägna frågor. Medverkan av Våra Gårdar.

Happy Hour i Paradiset
11.00–12.00 i lokalen Harry Nyquist, plan 5 på Karlstad CCC
Ditt borta är någon annans hemma. Om alkoholnorm på semesterexport.
Medverkande: Sara Heine och Winnie Blom Jensen

Seminarium och utflykt med Våra Gårdar
Avresa från Karlstad CCC kl. 13.30, återresa ca 16.00
Vi åker till vackra Ulvsby strax norr om Karlstad och besöker där IOGT-NTO-föreningen Linneas lokal. Föreningens ordförande Erland Bergqvist presenterar lokalen och föreningens verksamhet. Medverkan av lokalföreningen och Våra Gårdar.  Mer information finns i Våra Gårdars monter. Kaffepaus ingår i programmet. Anmälningslista att skriva upp sig på finns i mötesbyrån. Transporter ordnas efter anmälan.

Från Kampala till Karlstad
14.00–16.00 i lokalen Harry Nyquist, plan 5 på Karlstad CCC
Hur kan det alkoholpolitiska arbetet i Uganda påverka politiken i Sverige? Vad gör pengarna vi samlar in till IOGT-NTO-rörelsens samarbete i världen för skillnad egentligen? Vi berättar mer om vår internationella verksamhet och hur du kan bli en del av den. Medverkande: Sara Heine, Winnie Blom Jensen, Pierre Andersson och röster från våra samarbetsländer.

Fredag den 30 juni

Alkohol och cancer
07.30-08.15 i lokalen Harry Nyquist, plan 5 på Karlstad CCC
Alkohol orsakar cancer, men vilka cancerformer är störst risk att drabbas av och spelar det någon roll om en dricker lite eller mycket alkohol? Kunskapshöjande seminarium om hur sambanden mellan alkohol och cancer ser ut. Medverkande: Sanna Wiede. Vi bjuder de trettio första deltagarna som kommer till detta frukostseminarium på kaffe/te och smörgås.

Liberalism och alkoholpolitik: Hur ska vi förhålla oss till (ny)liberala idéer och strömningar?
9.00–10.00 i lokalen Harry Nyqvist, plan 5 på Karlstad CCC
Det kanske främsta idépolitiska hotet mot en restriktiv alkoholpolitik kommer från vissa delar av den politiska högern, som i sin kärna menar att staten inte ska syssla med kollektiva åtgärder så som punktskatter, alkoholmonopol och serveringstillstånd för att förhindra alkoholrelaterade skador. Inom många borgerliga partier har dessa strömningar vind i seglen. Under seminariet kommer vi att gå igenom vad dessa strömningar grundar sig i och ställa oss frågan hur vi ska förhålla oss till dem. Ska de bemötas med debatt eller genom anpassning?
Föreläsare: Lucas Nilsson, Verksamhetsledare Tankesmedjan Nocturum.

Cannabis – fakta och myter
11.00–13.00 i lokalen Harry Nyquist, plan 5 på Karlstad CCC
Huvudföreläsare är Pelle Olsson som är författare, frilansreporter och flitigt anlitad föreläsare. Pelle har just återkommit från en studieresa i Colorado, USA och presenterar bland annat de senaste uppgifterna om vad legaliseringen av marijuanaanvändning för först medicinska och sedan 2014 för rekreationsändamål inneburit. Nykterhetsrörelsen med flera har gått samman i ny satsning för att öka kunskapsnivån och för en fortsatt restriktiv narkotikapolitik till stöd för FNs narkotikakonventioner. Sven-Olov Carlsson presenterar SLANs och NBVs narkotikapolitiska satsning ”Prevent, don’t promote”.

Hur kan vi välkomna fler till IOGT-NTO-rörelsen?
Så här har vi gjort i NSF.
13.30–16.00 i lokalen Harry Nyquist, plan 5 på Karlstad CCC
En praktisk workshop med NSFs metoder och material som vi använder för att välkomna och utveckla våra nuvarande och blivande medlemmar. Kom och låt dig inspireras – ta för dig av idéer som du kan använda i din verksamhet. Medverkande: Elin Martinsson, verksamhetsutvecklare NSF.

Lördagen den 1 juli

Presentation av utredningen kring medlemslöftet
08.30-10.00 i lokalen LM Ericsson, plan 5 på Karlstad CCC
Per-Åke Lundin presenterar den utredning som gjorts kring medlemslöftet och efter presentationen förs ett samtal utifrån utredningen.

En mångkulturell IOGT-NTO-rörelse
10.30–12.00 i lokalen Gustaf Fröding, plan 3 på Karlstad CCC

Världen har kommit till Sverige och blivit en del av IOGT-NTO-rörelsen. Nya grupper, medlemstillväxt, nytt liv, intressanta möten, vidgade perspektiv och integration.
Seminariet är ett erfarenhetsutbyte av de möjligheter och utmaningar rörelsen sett de senaste åren med invandring och flyktingström till vårt land. Medverkande: Ulrika ”Ullie” Jansson, utvecklingskonsulent, Lul Mussa, Eskilstuna och Calle Wennerstrand, Norrköping.

Engagemang! Är du engagerad?
13:30–15.00 i lokalen i lokalen Harry Nyquist, plan 5 på Karlstad CCC
Vad gör oss engagerade? Och hur kan vi fånga upp engagemanget hos våra medlemmar, och hur kan föreningarna jobba med det här?
Här får du möjlighet att lyssna, men även dela med dig av dina tankar om engagemang. Föreläsare: Dennis Greve och Robert Lindh

Alla seminarier sker i samarbete med NBV.