Schema

Några hållpunkter:

Onsdag den 28 juni inleds kongressen med en föredragning av Expedition 50 som 16.30 följs av en Ombudsskola på Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8 A, Karlstad.

Förhandlingar startar kl.08:30 på torsdagen den 29 juni och avslutas kl.13.00 på söndagen den 2 juli.

Gabriel Wikström talar i Solasalen på Karlstad CCC kl.10.30 på fredagen den 30 juni.

Avslutningsfest kl.19.00 på lördagen den 1 juli på Karlstad CCC.

Förhandlingsprogram

Förhandlingsprogram för IOGT-NTO