Schema

Kongressen pågår onsdag 26 juni kl 14.00 till söndag 30 juni kl 13.00

Onsdag 26 juni

14.00  Kongressen öppnas

Beredningsgrupperna börjar sitt arbete

16.30  Ombudsskola! Plats: Nolaskolan, Nygatan 39.

Välkomstfest på kvällen!

Torsdag 27 juni

08.30 Förhandlingarna inleds

Kvällsplena

Midnattskonsert

Fredag 28 juni

Förhandlingar

Festkväll i våra lokaler

Lördag 29 juni

Förhandlingar

Avslutningssamkväm

Söndag 30 juni 

Förhandlingar

13.00  Kongressen avslutas