Schema

Några hållpunkter:

Onsdag den 28 juni

Ankomst under förmiddagen för IOGT-NTO.
14:00 inledning IOGT-NTO, föredragning av Expedition 50
16.30 Ombudsskola på Karlstad CCC
19:00 Invigningsfest på Karlstad CCC

Torsdag den 29 juni

08:30-17:30 IOGT-NTO-kongressen invigs, förhandlingar, torg och beredningsgrupper
09:30-16:00 Seminarier, se separat program

Fredag den 30 juni

08:30-17:30 Förhandlingar för IOGT-NTO
07:30-16:00 Seminarier, se separat program

Lördag den 1 juli

08:30-17:30 Förhandlingar för IOGT-NTO
08:30-15:00 Seminarier, se separat program
19:00 Avslutningsfest på Karlstad CCC.

Förhandlingsprogram

Förhandlingsprogram för IOGT-NTO