Ombud

Varje IOGT-NTO-distrikt utser sina ombud till kongressen på respektive distriktsårsmöte. Antalet ombud är baserat på hur många betalande medlemmar som varje distrikt hade den 31 december 2018. Totalt utses 100 ombud till kongressen.

Onsdag den 26 juni kl 14.00 inleds kongressen och ombuden förväntas vara på plats. Därefter startar arbetet i beredningsgrupperna. Ombudsskola startar kl 16.30 på Nolaskolan, Nygatan 39, Örnsköldsvik.

Förhandlingarna startar torsdag den 27 juni klockan 08.30 och avslutas söndag 30 juni kl 13.00.

Motion till kongressen kan inges av varje medlem, förening och distrikt och skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 16 april 2019. Motioner sänds in till motion@iogt.se eller IOGT-NTO, Box 12825, 112 97 Stockholm. De som skickar in sin motion via mejl får en bekräftelse när motionen är registrerad. Mall för att skriva motioner 

Ombudets uppgift är att representera sitt distrikt och föra fram de åsikter som finns i distriktet. Det är ombuden som gemensamt fattar alla beslut på kongressen, om allt från godkännande av ekonomin och beslut om motioner som kommit in, till val av förbundsstyrelse och beslut om var kongressen 2023 ska hållas.

Som ombud behöver du ha koll på följande:

  • Beredningsgrupper– Alla IOGT-NTO-ombud bereder tillsammans förslag och motioner som ska behandlas på kongressen. Alla ombud delas in i mindre grupper och tillsammans går vi igenom de frågor som ska behandlas. Beredningsgruppernas arbete börjar onsdag 26/6 kl 14.00, och då måste alla ombud vara på plats i Örnsköldsvik.
  • Ombudsskola– Kongressen har ombudsskola onsdag 26/6 kl 16.30. Alla ombud är välkomna, oavsett om du åker som ombud för första gången eller om du bara känner att du vill fräscha upp dina kongresskunskaper. Bli kongressexpert.
  • Förhandlingar– Kongressförhandlingarna startar torsdag 27/6 kl 08.30. Förhandlingarna pågår fram till och med söndag kl 13.00. Det är här de viktiga besluten fattas och ger inriktning för hur IOGT-NTO ska jobba under de kommande åren. På torsdagen är det eventuellt också kvällsförhandlingar.

Kongresshandlingarna för 2019 ska vara ombuden tillhanda senast den 5 juni.