Ombud

Varje IOGT-NTO-distrikt utser sina ombud till kongressen på respektive distriktsårsmöte. Antalet ombud är baserat på hur många betalande medlemmar som varje distrikt hade den 31 december 2016. Totalt utses 100 ombud till kongressen.

Onsdag den 28 juni inleds kongressen med en föredragning av Expedition 50 som 16.30 följs av en Ombudsskola på Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8 A, Karlstad.

Förhandlingarna startar torsdag den 29 juni klockan 08.30 och avslutas söndag 2 juli 13.00.

Motion till kongressen kan inges av varje medlem, förening och distrikt och skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 18 april 2017. Motioner sänds in till motion@iogt.se eller IOGT-NTO, Box 12825, 112 97 Stockholm. Mall för att skriva motioner

Här finns ombudsfördelningen att läsa: Ombudsfördelning 2017
Ombudets uppgift är att representera sitt distrikt och föra fram de åsikter som finns i distriktet. Det är ombuden som gemensamt fattar alla beslut på kongressen, om allt från godkännande av ekonomin och beslut om motioner som kommit in, till val av förbundsstyrelse och beslut om var kongressen 2021 ska hållas.

Som ombud behöver du ha koll på följande:

  • Beredningsgrupper– Alla IOGT-NTO-ombud bereder tillsammans förslag och motioner som ska behandlas på kongressen. Alla ombud delas in i mindre grupper och tillsammans går vi igenom de frågor som ska behandlas. Beredningsgruppernas arbete börjar onsdag 28/6 kl 14.00, och då måste alla ombud vara på plats i Karlstad.
  • Ombudsskola– Kongressen har ombudsskola onsdag 28/6 kl 16.30. Alla ombud är välkomna, oavsett om du åker som ombud för första gången eller om du bara känner att du vill fräscha upp dina kongresskunskaper. Bli kongressexpert.
  • Förhandlingar– Kongressförhandlingarna startar torsdag 29/6 kl 08.30. Förhandlingarna pågår fram till och med söndag lunch. Det är här de viktiga besluten fattas och ger inriktning för hur IOGT-NTO ska jobba under de kommande åren. På fredagen är det eventuellt också kvällsförhandlingar.

Kongresshandlingarna för 2017 ska vara ombuden tillhanda senast den 7 juni.