Förhandlingar

På denna sida kommer du att kunna läsa alla handlingar till IOGT-NTO:s kongress. De läggs upp löpande så snart de är klara.

Kongressen öppnas onsdag 28 juni 14.00 och ombuden förväntas vara på plats. Därefter startar arbetet i beredningsgrupperna. Ombudsskola startar 16.30 på Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8 A, Karlstad.

Förhandlingarna startar torsdag den 29 juni klockan 08.30 och avslutas söndag 2 juli 13.00.

Om du vill följa IOGT-NTO:s förhandlingar under kongressveckan kommer du att kunna göra det via denna länk: www.iogt.se/direkt , eller på plats på Karlstad CCC.

Kongresshandlingar

Här kommer riksstyrelsens förslag, förbundsstyrelsens förslag och motioner att läggas upp. Längre fram kommer vi att samla dessa i häften och numrera om motionerna.

Förbundsstyrelsens förslag

Förbundsstyrelsens förslag Stadgar

Motioner

Motion nr a Medlemskort

Motion nr b Demokrati o – (alkohol)kapital

Motion nr c Resursfördelning inom IOGT-NTO

Motion nr d Demokrati och deltagande

Motion nr e Ett mer transparent valberedningsarbete inom IOGT-NTO