Förhandlingar

Kongressen öppnas onsdag 26 juni kl. 14.00. Kort presentation inför beredningsgrupperna för ombuden som därefter startar sitt arbete. Kongressen avslutas söndag 30 juni kl. 13.00.

Se program i Häfte 1

På den här sidan läggs handlingar och andra relevanta dokument upp allt eftersom de blir klara. Har du frågor om dessa, kontakta Elisabeth Larsson på telefon 08-672 60 10 eller via e-post: elisabeth.larsson@iogt.se.

Motion till kongressen kan inges av varje medlem, förening eller distrikt och skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 16 april 2019. Motioner sänds till  motion@iogt.se eller IOGT-NTO, Box 12825, 112 97 Stockholm. De som skickar in sin motion via mejl får en bekräftelse när motionen är registrerad.

Om du som ombud av någon anledning får förhinder att komma till kongressen ber vi dig att personligen ta ansvar för att materialet lämnas över till den suppleant som i så fall går in i ditt ställe.

Kongresshandlingar – uppdateras löpande under våren.

Föredragningslista

Häfte 1 Kongress 2019

Häfte  Verksamheten 2017-2018

Häfte 3 Förbundsstyrelsen och Riksstyrelsens förslag

Häfte 4 Motioner

Nya handlingar

Beredningsgrupper

Samtliga förslag nedan finns i Häfte 3 och motioner i Häfte 4

 A. Distriktsindelning (FS förslag 1 del A och B samt motion 1-9)
Består av en utvald representant från varje distrikt, 23 personer

 B. Uppgift och ansvarsfördelning (FS förslag 1 del C och D)
Valbar grupp om max 16 personer

 C. Stärk demokratiskt inflytande (FS förslag 2)
Valbar grupp om max 16 personer

 D. Finansieringsstrategin (FS förslag 5)
Valbar grupp om max 16 personer

 E. Budget (FS förslag 10) och Resurser till distrikten (FS förslag 6)
Valbar grupp om max 16 personer 16

 F. Mål och verksamhetsinriktningen (FS förslag 8)
Valbar grupp om max 16 personer

Kongressprotokoll

Kongressbok