Förhandlingar

2019 års kongress
I
OGT-NTO:s kongress 2019 i Örnsköldsvik är nu genomförd och längre ned på sidan kan du hitta protokollet. Originalet har signatur på samtliga sidor men på grund av att filen blir för tung att ladda upp på sidan finns de ej med. Endast sista sidan är underskriven.

Ett stort tack till arrangörerna för väl genomförda kongresser.

Kort film om Expedition 50

Några av kongressens största frågor handlar om utvecklingsresan Expedition 50. Här är alla förslagen sammanfattade på bara några minuter.

Kongresshandlingar – uppdateras löpande

Föredragningslista

Häfte 1 Kongress 2019

Häfte 2 Verksamheten 2017-2018 del 1
Häfte 2 Verksamheten 2017-2018 del 2
Häfte 2 Verksamheten 2017-2018 del 3
Häfte 2 Verksamheten 2017-2018 del 4
Häfte 2 Verksamheten 2017-2018 del 5
Häfte 2 Verksamheten 2017-2018 del 6

Häfte 3 Förbundsstyrelsen och Riksstyrelsens förslag

Häfte 4 Motioner

Nya handlingar

Valberedningens förslag till mötespresidium Ärende 4 a-d
Valberedningens förslag till förbundsstyrelse Ärende 74 a-e ny
Nomineringskommitténs förslag till valberedning Ärende 77
Reviderad budget 2020-2021 efter Flygfritt

Beredningsgrupper
Här hittar du ombuden i respektive beredningsgrupp.

Samtliga förslag nedan finns i Häfte 3 och motioner i Häfte 4

 A. Distriktsindelning (FS förslag 1 del A och B samt motion 1-9)
Består av en utvald representant från varje distrikt, 23 personer

 B. Uppgift och ansvarsfördelning (FS förslag 1 del C och D)
Valbar grupp om max 16 personer

 C. Stärk demokratiskt inflytande (FS förslag 2)
Valbar grupp om max 16 personer

 D. Finansieringsstrategin (FS förslag 5)
Valbar grupp om max 16 personer

 E. Budget (FS förslag 10) och Resurser till distrikten (FS förslag 6)
Valbar grupp om max 16 personer 16

 F. Mål och verksamhetsinriktningen (FS förslag 8)
Valbar grupp om max 16 personer

Protokoll från beredningsgrupper
Länk till protokoll från beredningsgrupperna

Protokoll från Mötestorg Motioner
Länk till protokoll från Mötestorg Motioner

Kongressprotokoll
Kongressprotokoll 2019

Kongressbok