Förhandlingar

På denna sida kommer du att kunna läsa alla handlingar till IOGT-NTO:s kongress. De läggs upp löpande så snart de är klara.

Onsdag den 28 juni inleds kongressen med en föredragning av Expedition 50 som 16.30 följs av en Ombudsskola på Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8 A, Karlstad.

Förhandlingarna startar torsdag den 29 juni klockan 08.30 och avslutas söndag 2 juli 13.00.

Om du vill följa IOGT-NTO:s förhandlingar under kongressveckan kommer du att kunna göra det via denna länk: www.iogt.se/direkt , eller på plats på Karlstad CCC.

Det drar ihop sig till kongress!

Onsdag den 28 juni kl. 14.00 drar den igång, IOGT-NTO:s kongress 2017 i Karlstad. Alla ombud, förbundsstyrelseledamöter och andra intresserade är då samlade för inledningen. Det förslag som förbundsstyrelsen i förväg bedömer kommer att nyttja mest diskussionstid och ta mest fokus är förslaget om Expedition 50. Därför kommer detta förslag att redan här under kongressens första pass att presenteras av förbundsstyrelsen. Hur hänger det liggande förslaget ihop med alla de inspel och samtal som förts i landet sedan kongressen senast samlades i Lund? Så får alla en gemensam grund att prata om under veckan innan frågan behandlas.

Det betyder att indelningen i beredningsgrupperna som tidigare aviserats under onsdagen sker först under torsdag den 29:e juni efter det att den formella invigningen av kongressen avklarats och historien och ett mötestorg om motionerna hanterats.

Kongress innebär både party och politik och därför är det inte enbart förhandlingar under veckan. Passa på att prata med rörelsevänner du inte vanligen umgås med under de luncher och fikor som erbjuds. Nyttja kvällarna till att njuta av såväl både underhållning som Karlstad.

Låt oss rikta ett stort tack till IOGT-NTO-rörelsen i Värmland som tagit på sig värdskapet för denna kongress i Karlstad.I stort sett får du ett komplett material, men det saknas ännu en del, bland annat:

  • Några revisionsberättelser
  • Delar av Valberedningens förslag – rösträknare och protokolljusterare
  • Distriktordförandegruppens nomineringskommittés förslag till valberedning

Jag hoppas att du får en spännande läsning och önskar dig lycka till under kongressveckan. Har du frågor ber jag dig kontakta Elisabeth Larsson på telefon 08-672 60 10 eller via e-post: elisabeth.larsson@iogt.se.

Om du som ombud av någon anledning får förhinder att komma till kongressen ber vi dig att personligen ta ansvar för att materialet lämnas över till den suppleant som i så fall går in i ditt ställe.

Stockholm 17 maj 2017
Peter Moilanen
Generalsekreterare IOGT-NTO

Kongresshandlingar

Häfte 1 Kongress 2017

Häfte 2 Verksamheten 2015-2016

Häfte 3 Förbundsstyrelsen och Riksstyrelsens förslag

Häfte 4 Motioner