Förhandlingar

Här kan du läsa alla handlingar till IOGT-NTO:s kongress. Om du vill du följa kongressen live, klickar du här.

Instruktion livesändning från Karlstad

Inspelade klipp:
Invigningstal IOGT-NTO, föredragning Expedition 50, onsdag 28 juni kl.14
IOGT-NTO kongressens förhandlingar torsdag 29 juni kl.08.30
IOGT-NTO kongressens förhandlingar torsdag 29 juni kl.11.30
IOGT-NTO kongressens förhandlingar torsdag 29 juni kl.15.30
IOGT-NTO kongressens förhandlingar fredag 30 juni kl.08.30
IOGT-NTO kongressens förhandlingar fredag 30 juni kl.10.30
IOGT-NTO kongressens förhandlingar fredag 30 juni kl.13.30
IOGT-NTO kongressens förhandlingar fredag 30 juni kl.15.30
IOGT-NTO kongressens förhandlingar fredag 30 juni kl.19.30
IOGT-NTO kongressens förhandlingar lördag 1 juli kl.08.30
IOGT-NTO kongressens förhandlingar lördag 1 juli kl.10.30
IOGT-NTO kongressens förhandlingar lördag 1 juli kl.13.30
IOGT-NTO kongressens förhandlingar lördag 1 juli kl.15:30
IOGT-NTO kongressens förhandlingar söndag 2 juli kl.08.30
IOGT-NTO kongressens förhandlingar söndag 2 juli kl.10.30

Samtliga inspelningar finns även under kongressens egen videokanal. 

Det drar ihop sig till kongress!

Onsdag den 28 juni kl. 14.00 drar den igång, IOGT-NTO:s kongress 2017 i Karlstad. Alla ombud, förbundsstyrelseledamöter och andra intresserade är då samlade för inledningen. Det förslag som förbundsstyrelsen i förväg bedömer kommer att nyttja mest diskussionstid och ta mest fokus är förslaget om Expedition 50. Därför kommer detta förslag att redan här under kongressens första pass att presenteras av förbundsstyrelsen. Hur hänger det liggande förslaget ihop med alla de inspel och samtal som förts i landet sedan kongressen senast samlades i Lund? Så får alla en gemensam grund att prata om under veckan innan frågan behandlas.

Det betyder att indelningen i beredningsgrupperna som tidigare aviserats under onsdagen sker först under torsdag den 29:e juni efter det att den formella invigningen av kongressen avklarats och historien och ett mötestorg om motionerna hanterats.

Kongress innebär både party och politik och därför är det inte enbart förhandlingar under veckan. Passa på att prata med rörelsevänner du inte vanligen umgås med under de luncher och fikor som erbjuds. Nyttja kvällarna till att njuta av såväl både underhållning som Karlstad.

Låt oss rikta ett stort tack till IOGT-NTO-rörelsen i Värmland som tagit på sig värdskapet för denna kongress i Karlstad.I stort sett får du ett komplett material, men det saknas ännu en del, bland annat:

  • Några revisionsberättelser
  • Delar av Valberedningens förslag – rösträknare och protokolljusterare
  • Distriktordförandegruppens nomineringskommittés förslag till valberedning

Jag hoppas att du får en spännande läsning och önskar dig lycka till under kongressveckan. Har du frågor ber jag dig kontakta Elisabeth Larsson på telefon 08-672 60 10 eller via e-post: elisabeth.larsson@iogt.se.

Om du som ombud av någon anledning får förhinder att komma till kongressen ber vi dig att personligen ta ansvar för att materialet lämnas över till den suppleant som i så fall går in i ditt ställe.

Stockholm 17 maj 2017
Peter Moilanen
Generalsekreterare IOGT-NTO

Kongresshandlingar

Häfte 1 Kongress 2017

Häfte 2 Verksamheten 2015-2016

Häfte 3 Förbundsstyrelsen och Riksstyrelsens förslag

Häfte 4 Motioner

Nya handlingar

Ärende 4 a Valberedningens förslag till mötespresidium

IOGT-NTO ÅR-2016 med underskrifter Årsredovisning IOGT-NTO inkl. revisionsberättelse

Ärende 60 a Valberedningens förslag till styrelse med mera samt förslag till valberedning

Beredningsgrupper

Beredningsgrupper Beredningsgrupperna

Kongressprotokoll

Originalprotokoll Slutgiltigt 2017 ny Kongressprotokoll 2017

Kongressbok

IOGT NTO Krongessbok 2017

Mål och verksamhetsinriktning 2018-2019

Mål och verksamhetsinriktning 2018-2019 antagen