Anmälan

Nu är anmälan till IOGT-NTO-rörelsens kongresser stängd. För mer information eller frågor om sen anmälan kontakta:

Patrick Englind, IOGT-NTO
Telefon: 08-672 60 05
e-post: patrick.englind@iogt.se

Gunnel Karlsson, Junis
Telefon: 08-672 60 70
gunnel.karlsson@junis.org

Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade via Folksam. Försäkringen gäller för resan till och från Karlstad, samt under kongressen.