Anmälan

För mer information, kontakta:

Patrick Englind, IOGT-NTO
Telefon: 08-672 60 05
e-post: patrick.englind@iogt.se

Gunnel Karlsson, Junis
Telefon: 08-672 60 70
gunnel.karlsson@junis.org

Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade via Folksam (IOGT-NTO) eller IF (Junis). Försäkringen gäller för resan till och från Örnsköldsvik, samt under kongressen.