Seminarier

Kongressbesökare och allmänheten bjuds in till olika seminarier på tema nykterhet, demokrati och solidaritet. Här är hela programmet! Seminarierna genomförs på Nolaskolan, där IOGT-NTO:s kongress genomförs. Anmäl dig här.

TORSDAG 27/6 – NYKTERHET

09:00-10:00 Intro – alkoholpolitiskt arbete på lokal nivå
Tips och konkreta förslag för hur man kommer igång att jobba med alkoholpolitik på lokal nivå. Irma Kilim, drogpolitisk chef IOGT-NTO

09:00-10:00 Den förtryckande alkoholnormen
Hur ser svenska folket på alkoholkulturen? Med hjälp av opinionsdata om svenskars inställning till alkoholkulturen kommer vi att prata kultur, norm och koppla ihop det till framtidens alkoholpolitik. Seminariet bygger på Tankesmedjan Nocturums rapport “Den förtryckande alkoholpolitiken”. Lucas Nilsson, Tankesmedjan Nocturum

10:30-11:30 Aktuell forskningsrapport: Alkohol och äldre
IOGT-NTO:s forskningsrapport Alkohol och äldre har blivit en succé och under den här timmen går Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, igenom de viktigaste slutsatserna från rapporten. Föreläsningen avslutas med en diskussion kring hur vi kan jobba med rapporten på nationell och lokal nivå. Irma Kilim, drogpolitisk chef IOGT-NTO

10:30-11:30 Trivselgerillan
UNF presenterar sin gerillaverksamhet som stärker nykterheten, demokratin och delaktighet för unga i samhället. UNF och NBV

11:30-13:00 Skapa nya nyktra högtider!
Prova på NSF:s nya programmaterial Klartänkt, ett material för att på ett enkelt och lekfullt sätt ta sig an nykterhetsfrågan. Kom och skapa nya nyktra högtider med oss! Elin Martinsson, verksamhetsutvecklare NSF

13:00-14:30 Hur bemöter vi cannabislobbyn?
Sverige har en narkotikapolitik som ständigt står inför nya utmaningar men med stort stöd i befolkningen. Samtidigt legaliseras cannabis i Nordamerika och inom Sverige utmanas narkotikapolitiken av ledarskribenter, kändisar och cannabislobbyn. Hur står vi emot detta? Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center NBV

13:00-14:30 Jobbigt hemma – att leva med en förälder som dricker för mycket. Ett seminarium om både om hur det är att leva i en familj med missbruk, vilka tecken vi kan se samt vilket stöd som finns men också vad vi alla kan göra. Anna Carlsson Cheikh, förbundskonsulent Junis

15:00-16:30 Gårdsförsäljning
Gårdsförsäljningsfrågan är på tapeten igen. Varför är frågan så kontroversiell? Elin Lundgren, riksdagsledamot (S) och aktiv IOGT-NTO-medlem reder ut frågan, utan att veta vad som väntar. Elin Lundgren

16:30-17:30 Erfarenhetsutbyte för drogpolitiska grupper
En stund för alla som är medlemmar i IOGT-NTO:s drogpolitiska grupper och för de som är intresserade av att gå med i en. Irma Kilim, drogpolitisk chef IOGT-NTO

FREDAG 28/6 – DEMOKRATIFRÅGAN

09:00-10:30 Expo, extremismen och civilsamhället
Daniel Poohl, VD på Expo, berättar om högerextremismens framväxt och påverkan på samhället och det allmänna politiska samtalet. Vilka krav och möjligheter ger det oss i civilsamhället? Vad gör vi redan och vad kan vi göra ytterligare? Daniel Poohl, VD på tidskriften Expo.

11:00-12:30 IOGT-NTO mot rasism – en självklarhet
Nätverket IOGT-NTO mot rasism håller en uppföljande workshop om hur civilsamhällets ansvar och möjligheter när det gäller att vara motvikt mot rasism och extremism. https://www.facebook.com/groups/IOGTNTOmotrasism/ Nätverket IOGT-NTO mot rasism

11:00-12:00 Introduktion av IOGT-NTO:s nya medlemsregister
Nyfiken på efterträdaren till IRMA (IOGT-NTO-rörelsens MedlemsAdministration)? Vad är fördelarna med det nya registret och vad för funktioner har tillkommit? Medlemsservice presenterar sitt nya verktyg och berättar om vad det nya systemet ger för fördelar, samt vilken utveckling som är på gång framöver. Patrick Englind och Patric Tengström, medlemsservice IOGT-NTO

11:00-12:00 Strukturer för engagemang, hur gör andra organisationer?
Vi får träffa andra organisationer som nått framgång med sin organisationsstruktur, demokratiprocess och sitt engagemang. Ett samtal kring deras framgångsfaktorer. Moderator: Janna Nordell, teamchef för IOGT-NTO Team Norr

12:00-13:25 Demokratiworkshop
En workshop där vi ger tips och undersöker hur vi gör för att göra demokratifrågan roligare för barn, unga och självklart även för vuxna. Christian Ageland, verksamhetsutvecklare NSF

13:30-15:00 Vår sköra demokrati och hur vi stärker den
Vi har tagit vår demokrati för given och det är inte många som har kunskap om vilka principer och lagar den bygger på och än mindre hur vi försvarar den när den är under hot. Vilken konflikt är det som pågår? Hur ser hoten mot vår demokrati ut och vad kan vi göra? Edna Eriksson idé- och strategiutvecklare av mänskliga rättigheter och initiativtagare och vice ordförande i MR-Stiftelsen samt ordförande i Democracy Walk.

13:30-15:00 Workshop och test av IOGT-NTO:s nya medlemsregister
Är du t ex förenings- eller distriktsanvändare och har tidigare arbetat i IRMA? Har du ett uppdrag som gör att du behöver arbeta med medlemmars information, t ex föreningsordförande eller korresponderande? Medlemsservice presenterar det nya registret och visar hur du kan utföra de moment som du tidigare gjort i IRMA i det nya gränssnittet. (OBS 1: Egen dator och tillgång till BankID krävs för egen inloggning. OBS 2: förutsatt att systemet lanserats som planerat.) Patrick Englind och Patric Tengström, Medlemsservice IOGT-NTO

13:30-15:00 Upptäck IOGT-NTO:s nya medlemsutbildning
Nu kan du enkelt göra nya medlemmar mer kunniga, laddade och mer säkra på sitt ställningstagande. Upplev IOGT-NTO:s nya grundutbildning och lär dig mer om hur den kan användas för att utveckla nya medlemmar i din närhet. Jim Gustafsson, materialutvecklare IOGT-NTO

15:30-16:30 Har vi rätt att säga nej?
Våra samlingslokaler skall vara tillgängliga för allmänheten men på senare tid har frågan om nekande vid uthyrning blivit allt mer angeläget då förfrågningar från organisationer som upplevs som ickedemokratiska blivit vanligare. Våra Gårdar diskuterar om huruvida vi har rätt att neka uthyrning. Under seminariet tas också den nyss avslutade demokratiutredningen upp, som tar upp hur demokratikravet i samband med statliga bidragsgivning skall utformas. Medverkande från Våra Gårdar
Torsten Friberg, Ordförande, Thomas Olli, VD, Vivianne Lovelock, Processledare Ungdom.

LÖRDAG 29/6 – SOLIDARITET

09:00-10:30 Maktstrukturer i samhället i stort och föreningslivet i synnerhet
Hur arbetar vi vidare med #metoo för att verkligen skapa jämställdhet? Lena Näslund, aktiv i folkrörelser i 40 år och ledande uppdrag i kommun och landsting drygt 30 år och Elvy Söderström som varit politiskt verksam i 40 år och kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik i 20 år.

11:00-12:00 Intro – Vårdkedjan – vad är det?
Vad innebär det att IOGT-NTO har en vårdkedja? Vilka verksamheter ingår och hur kan de samverka? Ett pass för dig som är vill lära dig grunderna i vårdkedjan och IOGT-NTO:s sociala arbete. Hanna Rönnmark, projektledare socialt arbete IOGT-NTO

11:00-12:00 Miljonlotteriet – nuläge och framtid
Jonathan Hjort, VD för Miljonlotteriet presenterar en lägesrapport och visionerar kring Miljonlotteriets framtid. Jonatan Hjort, VD Miljonlotteriet

12:00-13:25 Mer tillgänglig verksamhet
Hur gör man sin verksamhet tillgänglig och välkomnande för fler? I denna workshop delar NSF med sig av tips och idéer att använda och ta med sig hem. Elin Martinsson, verksamhetsutvecklare NSF

13:30-15:00 Hur stärker vi vårdkedjan?
En styrka i vår rörelse är våra många verksamhetsformer. Hur samverkar olika föreningsverksamheter på din ort? Finns det utbyten för kamratstöd, föreningar och sociala företag? En workshop om hur olika verksamhetsformer kan stärka sin roll som del i vårdkedjan. Hanna Rönnmark, projektledare socialt arbete IOGT-NTO

13:30-14:30 Världens Baksmälla
Världshälsoorganisationen pekar ut Afrika som den världsdel som drabbas hårdast av alkoholens skadeverkningar, trots att knappt hälften av befolkningen dricker något alls. Varför har det blivit så och vad kan vi göra åt det? Pierre Andersson, författare till boken Världens Baksmälla som nu kommer i en nyutgåva, berättar om en cynisk alkoholindustri, om aktivisterna som avslöjar dem och om vad som borde göras åt problemen. Pierre Andersson, policyrådgivare IOGT-NTO

13:30-14:30 Hur många liter rent vatten och hur mycket odlingsbar mark kräver alkoholindustrin?
Alkoholtillverkningens påverkan på miljön och WHOs målsättning i Agenda 2030. Vad kan miljörörelsen och IOGT-NTO rörelsen göra tillsammans? Moderator: Rose-Marie Byström, verksamhetsutvecklare IOGT-NTO Team Norr1

15.30-16.30 Nya verksamhetsformer i IOGT-NTO
Hur ser vår verksamhet ut i morgon? Välkommen till en workshop med spännande exempel från olika delar av landet och brainstorm om hur vi kan skapa engagerande aktiviteter i nykter miljö. Ska vi paddla med politiker, lösa melodikrysset med nyanlända, anordna LAN för vuxna eller bara hänga med varandra över en kopp kaffe? Vi diskuterar även hur vi kan få ekonomin att hänga med och hur vi kan nå olika målgrupper. Moderator: Gunilla Ragnarsson