Läger för 13-25-åringar

UNF arrangerar två olika läger under kongressen, Äventyrsläger och Youth Activism Camp (som är på engelska). Klicka på länkarna för att läsa mer om dem.