Läger för 12-25-åringar

UNF arrangerar två läger under kongressen, Youth Activism Camp (som är på engelska), för dig 13-25 år, och Äventyrsläger i samarbete med Junis, för dig 12-25 år. Klicka på länkarna för att läsa mer om dem.